Post Reply 
 
Thread Rating:
Ignacy "Hetman" Stokłosa
Czerwony Offline
Chichot historii
*****

Piotr Riemkinow
zapomniany siewca chaosu [3]

Protegowany: Adomas Razaitis
Protegowany (2):
Poglądy: radykalne endeckie
Przynależność:

Posts: 4,482
Post: #31
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
W "Rerum novarum" Leon XIII ani razu nie użył słowa "demokracja", zatem nie mógł również określić co oznacza "chrześcijańska demokracja".

W "Graves de communi re" Papież napisał:
Quote:Elsewhere, the movement is described as Christian Democracy and its partisans as Christian Democrats, in opposition to what the socialists call Social Democracy.

Wynika z tego, że odwołuje się do już istniejącego określenia i nie jest jego autorem.

Nie wiem, które dokładnie encykliki masz na myśli, jeśli jakieś inne niż te dwie to chętnie do nich również zajrzę.

Ja będąc graczem mogę być każdym. Moje oczekiwania sprowadzają się do względnego realizmu rozgrywki - pozwalającego antycypować wydarzenia i dokonującego rozstrzygnięć na bazie oceny faktów a nie takich kryteriów jak "szarża na motocyklach świetnie wyglądałaby w filmie". Nie musi być superrealistycznie, byle bym nie był zaskakiwany zagrywkami z dupy i pozbawionymi najmniejszego sensu w realnym świecie. - Czerwony
(This post was last modified: 07-03-2013 22:19 by Czerwony.)
07-03-2013 22:11
Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
(^.~) Offline
nemezis
****

Sasuke Uchiha
nożowzębny oszołom [3]

Protegowany: Hiacynt Potter
Protegowany (2):
Poglądy: Anarchokomunizm
Przynależność: WKS

Posts: 279
Post: #32
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
http://www.kns.gower.pl/ Po lewej masz papieży i ich encykliki społeczne. Te pierwsze są mało ekonomiczne, ale wchodzą w skład KNS.
07-03-2013 22:21
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Czerwony Offline
Chichot historii
*****

Piotr Riemkinow
zapomniany siewca chaosu [3]

Protegowany: Adomas Razaitis
Protegowany (2):
Poglądy: radykalne endeckie
Przynależność:

Posts: 4,482
Post: #33
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
Nie chce mi się wierzyć że Ogar zna je wszystkie (choć może się zaskoczę), więc pytam o konkrety.

Ja będąc graczem mogę być każdym. Moje oczekiwania sprowadzają się do względnego realizmu rozgrywki - pozwalającego antycypować wydarzenia i dokonującego rozstrzygnięć na bazie oceny faktów a nie takich kryteriów jak "szarża na motocyklach świetnie wyglądałaby w filmie". Nie musi być superrealistycznie, byle bym nie był zaskakiwany zagrywkami z dupy i pozbawionymi najmniejszego sensu w realnym świecie. - Czerwony
07-03-2013 22:24
Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
(^.~) Offline
nemezis
****

Sasuke Uchiha
nożowzębny oszołom [3]

Protegowany: Hiacynt Potter
Protegowany (2):
Poglądy: Anarchokomunizm
Przynależność: WKS

Posts: 279
Post: #34
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
Wtedy encykliki były bardzo krótkie. Długie encykliki to coś dość nowego.
07-03-2013 22:26
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Ogar Offline
Zawsze Przeciw
*****

Ignacy Stokłosa
silna ręka [9]

Protegowany:
Protegowany (2):
Poglądy:
Przynależność: Hetmanat

Posts: 2,172
Post: #35
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
Najpierw teza

1) Według Papieży określenie "chrześcijańska demokracja" jest ok, jeśli termin ten określa dobroczynną akcję dla ludu, a nie zmiany ustroju politycznego na republikański.

2) Cytaty z "Graves de communi" (wersja Polska)

Quote:Z początku nie było zwyczaju, ten sposób dobroczynnego działania dla ludu odszczególniać jakąś osobną nazwą. Słusznie zarzuconą została nazwa, wprowadzona przez niektórych, "chrześcijańskiego socjalizmu", zarówno, jak i wyrazy pochodne tej nazwy. Daleko już słuszniej podoba się innym określenie "chrześcijańskiej akcji ludowej". Znowu gdzie indziej zwą się pracujący na tym polu "chrześcijańsko-socjalnymi", gdzie indziej znów mówi się o "chrześcijańskiej demokracji i chrześcijańskich demokratach", jako zwolennikach tejże w przeciwieństwie do socjalnej demokracji.

Z tych dwu nazw ma u wielu ludzi dobrej woli zły podźwięk, jeśli już nie ta pierwsza "chrześcijańsko-socjalnych" to w każdym razie ta ostatnia "chrześcijańskiej demokracji".

Mniemają oni bowiem, iż coś w tym tkwi dwuznacznego i niebezpiecznego. I nie tę jedną tylko troskę wiążą oni z tą nazwą; mogłoby to wedle nich oznaczać ukrytą dążność do poparcia republikańskich form rządu, jakoby rzekomo ta miała być przeniesioną nad wszystkie inne formy rządu; stąd mogłyby powstać pozory, jakoby z pominięciem innych stanów siła i wpływ chrześcijańskiej religii ograniczała się tylko do dobrobytu mas ludu; w końcu mógłby być pod tym płaszczykiem ukryty zamiar, aby ukrócić każdą władzę legalną, tak w państwie jak i w Kościele.

Quote:To, czego chce socjalna demokracja, a co chrześcijańska demokracja chcieć musi, nie może być wcale wątpliwym; pierwsza bowiem bez względu na to, czy liczy ona więcej, czy mniej swoich nieumiarkowanych zwolenników, idzie, popychana przez wielu aż tak daleko, iż niczego nie uznaje, co tylko ponad człowiekiem istnieje, o jego jedynie doczesne i zewnętrzne dobra dba i te zamierza, a w ich osiągnięciu i używaniu pokłada całe zbawienie człowieka.

Dlatego chce ona zaprowadzić w państwie panowanie ludu, chce znieść różnice stanu, zrównać wszystkich obywateli, a także wprowadzić równość dóbr. Stąd musi być zniesione prawo własności, a to, co jednostki posiadają majątku, nie wyjmując nawet narzędzi, winno być uważane, jako wspólne dobro.

6. Natomiast chrześcijańska demokracja, właśnie dlatego, iż się chrześcijańską zowie, musi spoczywać na podstawach przez Boską wiarę ustawionych, jako na jej fundamencie, a warstwom najniższym w ten sposób służyć, by one udoskonalały dusze stworzone dla wieczności. Przeto nic świętszego być nie może nad sprawiedliwość: winna ona prawo nabywania i posiadania zostawić nienaruszonym, bronić ma ona nierówności stanów, co zresztą właściwym jest dobrze zorganizowanemu państwu; ma ona chcieć wreszcie tej formy i takiego urządzenia wspólnego ludzkiego pożycia, jakiej użyczył jej Bóg, jako Twórca tejże. Jasnym jest przeto, iż nie ma żadnej wspólności pomiędzy socjalną demokracją a chrześcijańską demokracją: różnią się one między sobą równie bardzo, jak przynależność do socjalizmu różni się od wyznania chrystianizmu.
DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA KATOLIKÓW NIE MA CHARAKTERU POLITYCZNEGO
7. Niesłusznym byłoby rozszerzać "pojęcia demokracji socjalnej" na stosunki polityczne. Jakkolwiek bowiem "demokracja", według znaczenia wyrazu i sposobu używania przez filozofów, oznacza zwierzchnictwo ludu, to jednakże wyraz ten w danym wypadku powinien oznaczać, nie nasuwając żadnego innego pojęcia politycznego, jedynie dobroczynną akcję chrześcijańską dla ludu. Ponieważ przykazania natury i Ewangelii w swej wartości prawnej stoją przed przypadkowością urządzeń ludzkich, przeto nie mogą zależeć od tej lub owej formy rządu, lecz muszą się z każdą zgodzić, o ile ta nie stoi w sprzeczności z obyczajnością i sprawiedliwością. Przykazania te stoją więc poza obrębem dążności stronniczych i zmiennych zdarzeń, tak, iż w każdym ustroju obywatele mogą i powinni spełniać te same przykazania, które wzywają ich, by Boga miłowali nade wszystko i bliźniego, jak siebie samego. Tak zawsze postępował Kościół, tak postępowali papieże, wchodząc w związki z państwami; niezależnie od ich formy rządu. W tym położeniu rzeczy sposób myślenia i działalność katolików, skierowana ku dobru proletariuszów, nie powinna nigdy i nigdzie zdążać do tego, by jedną formę rządu przedkładać nad inną, lub jedną zamiast drugiej wprowadzać
07-04-2013 16:45
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #36
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
Wrzuć Stiepaszyna do pierwszego posta, OK.
07-04-2013 16:55
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Czerwony Offline
Chichot historii
*****

Piotr Riemkinow
zapomniany siewca chaosu [3]

Protegowany: Adomas Razaitis
Protegowany (2):
Poglądy: radykalne endeckie
Przynależność:

Posts: 4,482
Post: #37
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
W sumie można wskazywać, że i w tych fragmentach jest mowa o imponderabiliach jakie mają towarzyszyć działalności chadeków, a nie jako jedyne ją wyznaczać (zresztą cała ta encyklika jest zbiorem takich wskazówek dla czegoś, co już istnieje, i gdyby było zgodne z wyobrażeniami Leona XIII nie byłoby potrzeby jej pisania).

Ale... Nie chce mi się. Pas.

Ja będąc graczem mogę być każdym. Moje oczekiwania sprowadzają się do względnego realizmu rozgrywki - pozwalającego antycypować wydarzenia i dokonującego rozstrzygnięć na bazie oceny faktów a nie takich kryteriów jak "szarża na motocyklach świetnie wyglądałaby w filmie". Nie musi być superrealistycznie, byle bym nie był zaskakiwany zagrywkami z dupy i pozbawionymi najmniejszego sensu w realnym świecie. - Czerwony
07-04-2013 17:32
Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
(^.~) Offline
nemezis
****

Sasuke Uchiha
nożowzębny oszołom [3]

Protegowany: Hiacynt Potter
Protegowany (2):
Poglądy: Anarchokomunizm
Przynależność: WKS

Posts: 279
Post: #38
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
Obaj macie rację.
(This post was last modified: 07-04-2013 17:42 by (^.~).)
07-04-2013 17:41
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Ogar Offline
Zawsze Przeciw
*****

Ignacy Stokłosa
silna ręka [9]

Protegowany:
Protegowany (2):
Poglądy:
Przynależność: Hetmanat

Posts: 2,172
Post: #39
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
No tak, przecież o tym jasno napisałem- "chrześcijańska demokracja" ma nieco inne znaczenie w papieskich dokumentach do którego odwołuje się moje ugrupowania, a nieco inne wśród hmm "lewicy chrześcijańskiej".
07-04-2013 19:43
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Czerwony Offline
Chichot historii
*****

Piotr Riemkinow
zapomniany siewca chaosu [3]

Protegowany: Adomas Razaitis
Protegowany (2):
Poglądy: radykalne endeckie
Przynależność:

Posts: 4,482
Post: #40
RE: Ignacy "Hetman" Stokłosa
Ogar: chodzi mi o to, że wydaje mi się, iż papieskie znaczenie powstało ciut później.

Ale nie jest to tak istotne by się o to kłócić.

Ja będąc graczem mogę być każdym. Moje oczekiwania sprowadzają się do względnego realizmu rozgrywki - pozwalającego antycypować wydarzenia i dokonującego rozstrzygnięć na bazie oceny faktów a nie takich kryteriów jak "szarża na motocyklach świetnie wyglądałaby w filmie". Nie musi być superrealistycznie, byle bym nie był zaskakiwany zagrywkami z dupy i pozbawionymi najmniejszego sensu w realnym świecie. - Czerwony
07-04-2013 19:45
Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Post Reply 

User(s) browsing this thread: 2 Guest(s)