Post Reply 
 
Thread Rating:
Wielki Książę Syberii Jan I
AmaD Offline
Wielki Książę Syberii
*****

Jan I
nie panuje nad sytuacją [6]

Protegowany: K. Lipski (MS WKS)
Protegowany (2): F. Lisowski (MSS WKS)
Poglądy: ancien régime
Przynależność: WKS

Posts: 3,629
Post: #1
Wielki Książę Syberii Jan I
Quote:
[Image: gary%2Boldman.jpg]

Imię i nazwisko: Wielki Książę Syberii Jan I (wł. Jan Baptysta Emanuel Longchamps de Bérier).

Narodowość: Polak francuskiego pochodzenia.
Data i miejsce urodzenia: 3 października 1878 r. we Lwowie.
Pochodzenie społeczne: magnackie.
Inne fakty z życia:

Urodził się w znanej lwowskiej rodzinie francuskiego pochodzenia. Jego ojciec był adwokatem, z kolei matka – pisarką. Longchamps de Bérier, będąc małym dzieckiem, przeniósł się wraz z rodzicami do Warszawy. W stolicy jego ojciec otworzył cenioną do dziś kancelarię adwokacką.

Młody Longchamps de Bérier początkowo poszedł w ślady swojego rodzica i rozpoczął studia prawnicze. Ostatecznie porzucił jednak ten kierunek i ukończył historię na Uniwersytecie Warszawskim. W trakcie studiów dał się poznać jako osoba „zdolna, ale leniwa”, „o wyrazistych liberalnych poglądach, ale nie zaangażowana społecznie”.

Po ukończeniu historii na Uniwersytecie Warszawskim wyjechał na Syberię. Tam – za pieniądze rodziny – zakupił podupadające zakłady zbrojeniowe. Szybko przekształcił je w sprawnie działające przedsiębiorstwo, które stało się początkiem jego ekonomicznego imperium – spółki „PPBiA” S.A. Firma przejęła z czasem kilka innych zakładów produkcji broni i amunicji, z których największe znajdowały się w Irkutce i Tomsku.

Po odniesieniu sporych sukcesów w gospodarce Longchamps de Bérier zdecydował się ograniczyć do roli prezesa rady nadzorczej "PPBiA" S.A. i powierzyć kierowanie spółką swojemu wieloletniemu przyjacielowi Benedyktowi Gyero-Saskiemu.

Pierwszy Minister Rzeczypospolitej Trojga Narodów od września 1924 roku do marca 1925 roku. W czasie jego urzędowania przeprowadzono szereg reform socjalnych (9-godzinny dzień pracy, urlopy pracownicze, itp.), społecznych (ustawodawstwo antyrasistowskie) i ustrojowych (powołano Urząd Statystyczny). Rząd Longchampsa de Berier upadł, gdyż nie potrafił sobie poradzić z francuską inwazją na kraju i komunistyczną rewolucją.

Po upadku gabinetu Longchamps de Berier uciekł do Irkutki, gdzie ogłosił się Wielkim Księciem Syberii. Niepodległa Syberia była konserwatywnym państwem minimum, którego ustrój gospodarczo-społeczny oparty był na dominacji magnaterii. Wielkie Księstwo zażegnało konflikt graniczny z Japonią, de facto dostając się do japońskiej strefy wpływów. Jednocześnie Syberia stała się jednym z głównych ośrodków reakcjonistycznych i podjęła działania zbrojne przeciwko komunistom z ZRL.

Ożenił się z Moniką z domu Starowieyską (ur. 1879 r. w Warszawie). W 1909 roku – w sześć lat po zawarciu małżeństwa – urodził mu się syn, Alojzy. W 1912 roku urodziła mu się córka, Helojza.

Zna podstawy języka francuskiego, rosyjskiego, chińskiego i japońskiego. Posiada dobre kontakty z tubylczą ludnością Syberii, jest zwolennikiem autonomii regionu. Jego ochroniarzem jest pochodzący z Hong Kongu mistrz wschodnich sztuk walki, Bruce Lee. Właściciel klubu piłkarskiego Dynamo Irkutka.

Zalety: inteligentny, pracowity, zdolny.
Wady: arogancki, kłótliwy, nudny.

Majątek ziemski: głównie na Syberii, okolice Irkutki i Tomska, pakiet większościowy w spółce "PPBiA" S.A., klub piłkarski Dynamo Irkutka.
Siedziba: miejscowość Beria w okolicach Irkutki.

Quote:
[Image: 3877808_f260.jpg]

Krzysztof Lipski (ur. 1848 r. w Krakowie) – syberyjski polityk.

Urodził się w drobnoszlacheckiej rodzinie z Małopolski. Od młodego kształcony był na urzędnika. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Wielokrotnie wybierany do Izby Poselskiej, był jednym z Posłów o najdłuższym stażu. Przez kilka był członkiem Rady Stanu - odpowiadał za kwestie związane z polityką wewnętrzną. Minister Sprawiedliwości w Rządzie Longchampsa de Berier, a następnie jego najbliższy współpracownik jako Wielkiego Księcia Syberii.

Współzałożyciel i pierwszy prezes Stronnictwa Reformistycznego.

Zwolennik monarchii parlamentarnej, demokracji, federalizmu i wolnego rynku.

Żonaty z Izabelą z domu Longchamps de Bérier. Ma z nią dwójkę dzieci.

Quote:
[Image: DraculaCollar.jpg]

Franciszek Lisowski (ur. 1863 w Warszawie) - syberyjski polityk.

Urodził się w Warszawie, w zubożałej rodzinie szlacheckiej. Skończył studia historyczne na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie następnie pracował jako wykładowca.

W wyborach parlamentarnych 1924 roku dostał się do Izby Poselskiej jako kandydat niezależny. Po upadku rządu Longchampsa de Berier udał się za nim na Syberię, gdzie został członkiem rządu Wielkiego Księstwa.

Jest osobą o umiarkowanie demokratycznych i socjalistycznych poglądach.

Kawaler, bezdzietny.
(This post was last modified: 07-02-2013 18:18 by AmaD.)
06-26-2013 19:03
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #2
RE: Wielki Książę Syberii Jan I
Nowe przeliczenie expa:
Quote:podstawa: 1
+3 (stanowisko: wielki książę)
+2 (wzrost wpływów SR)
+1 (zdobycie kontaktów wśród burżuazji - mariaże z Polańskimi)
+1 (utworzenie własnego państwa)
+1 (radar Tongue )
-1 (upadek RTN)
-1 (opłata za założenie SR)
= 7.
06-29-2013 13:40
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Post Reply 

User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)