Post Reply 
 
Thread Rating:
Antemurale post-apo: materiały
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #1
Antemurale post-apo: materiały
Quote:1962
sierpień-wrzesień: Związek Radziecki w tajemnicy buduje instalacje nuklearne na Kubie. Na wyspę zostają wysłane rakiety dalekiego zasięgu zdolne do przenoszenia ładunków termojądrowych. Stany Zjednoczone szybko orientują się, co się święci.
11 września: ZSRR ostrzega, że atak USA na Kubę lub radzieckie transporty z zaopatrzeniem dla Castro będzie oznaczać wojnę. Tymczasem nad wyspą latają amerykańskie samoloty zwiadowcze.
18 października: prezydent USA John Kennedy spotyka się z szefem radzieckiej dyplomacji, Andriejem Gromyko, który zapewnia o "czysto obronnym charakterze instalacji".
19 października: Amerykanie decydują o blokadzie Kuby.
22 października: po upewnieniu się co do poparcia Wielkiej Brytanii, Francji i RFN, Kennedy ogłasza, że jakikolwiek atak atomowy z Kuby będzie oznaczać wojnę ZSRR ze Stanami Zjednoczonymi. US Army postawiona w stan podwyższonej gotowości (DEFCON 3).
23 października: wojska PRL i całego Układu Warszawskiego postawione w stan podwyższonej, a następnego dnia - pełnej gotowości bojowej.
24 października: Chruszczow ostrzega, że "piracka akcja" blokady Kuby może doprowadzić świat do wojny.
25 października: stopień gotowości US Army podwyższona do DEFCON 2.
26 października: Fidel Castro prosi Chruszczowa o uderzenie wyprzedzające na Stany Zjednoczone.
27 października: okręty amerykańskie i radzieckie na Karaibach wdają się w walki. Podobnie, jak przy wielu późniejszych wydarzeniach tej wojny, nie sposób ustalić, kto pierwszy otworzył ogień. Na morzu eksploduje jedna z nuklearnych głowic. US Army przygotowuje się do inwazji na Kubę. Mobilizacja sił zbrojnych Układu Warszawskiego oraz państw Europy Zachodniej (m.in. PRL - milion żołnierzy). Państwa biorące udział w Zimnej (dotąd) Wojnie wprowadzają stan wojenny i próbują ewakuować większość ludności z terenów zagrożonych atakami jądrowymi. Chiny deklarują się po stronie Układu Warszawskiego.
28 października: o 11:20 czasu lokalnego Amerykanie lądują na Kubie. Dziesięć minut później Układ Warszawski rozpoczyna inwazję na Europę Zachodnią. Polski 450-tysięczny Front Nadmorski rusza na front z pierwszym rzutem strategicznym, razem z wojskami NRD, Czechosłowacji oraz 1. i 2. radzieckim Frontem Zachodnim. Komunistyczne siły inwazyjne torują sobie drogę przez Niemcy taktycznymi pociskami nuklearnymi, co prowokuje podobne zachowanie US Army na Kubie. Tzw. "wojna ograniczona" polega póki co na tym, że obie strony nie używają ładunków strategicznych.
Uderzające w kierunku północnych Niemiec i Danii LWP walczy raczej kiepsko. Polacy mają słabe morale, a przeciwnik jest lepiej uzbrojony i walczy w terenie sprzyjającym obronie. W kraju wojska obrony terytorialnej umieszczają ludność ewakuowaną z miast w tymczasowych obozach. Żołnierze pilnują też wybrzeża. Lotnictwo, przede wszystkim niemieckie, brytyjskie i amerykańskie, prowadzi intensywne bombardowania ośrodków przemysłowych, a także (oczywiście "przypadkowo") miejsc przebywania cywili. Władysław Gomułka w przemówieniu radiowym wzywa naród do wytrwania.
30 października: siły polskie rozpoczynają (przy wsparciu floty ZSRR i NRD) desant na Danię. Wspierają ją siły norweskie oraz amerykańskie. Rozpoczyna się wielka morsko-lądowa bitwa w Cieśninach Duńskich, oczywiście z użyciem broni atomowej. Morze zalewa porty na Bałtyku. W Niemczech ogromne zniszczenia, pożary i powodzie coraz bardziej utrudniają działania wojenne obu stron.
31 października: Układ Warszawski zdobywa strategiczną przewagę w RFN, a także w Turcji i Iranie. Jednakże Adenauerowi przybywają już na pomoc Brytyjczycy i Francuzi. Tymczasem Kuba ostatecznie kapituluje. Fidel Castro popełnia samobójstwo.
1 listopada: siły NATO po zwycięstwie w Cieśninach Duńskich zyskują przewagę na Bałtyku. Do Polski wracają zdemoralizowane resztki armii inwazyjnej. LWP jest gotowe do odparcia nieprzyjacielskiego desantu na Wybrzeżu.
2 listopada: o 14:51 czasu polskiego nagle rozpoczyna się pełnowymiarowa wojna nuklearna: USA i ZSRR atakują ładunkami strategicznymi swoje najważniejsze miasta i inne ważne obiekty. Zniszczeniu ulegają także liczne cele w Chinach i państwach europejskich zaangażowanych wojnę, w tym również w Polsce. Największe miasta obrócone w dymiące zgliszcza; wody Wisły, Bugu i Odry (które ze względu na strategiczne znaczenie były obiektem specjalnego zainteresowania NATO) wylewają. Fale tsunami rozbijają o polskie wybrzeże statki pełne skandynawskich i amerykańskich żołnierzy. Miliony ludzi umierają w skutek promieniowania i pośrednich efektów wybuchów. Oczywiście w tych warunkach jakakolwiek komunikacja i infrastruktura przestają istnieć, panuje chaos. Przez kilka tygodni nad ziemią unoszą się radioaktywne pyły. Temperatura spada. Wzajemne bombardowania trwają jeszcze kilka dni. Później zapada cisza.
cdn.
(This post was last modified: 03-17-2012 12:07 by Szmer.)
03-04-2012 11:45
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #2
RE: Antemurale post-apo: materiały
Mechanika - część 1.
Quote:
Poniższy zbiór zasad, zwany mechaniką, stanowi uproszczony model gospodarki w grze, oddający specyfikę postnuklearnego świata.

Na tajnym forum społeczności powinien znaleźć się temat nazwany "Zarządzanie" lub jakoś podobnie. W pierwszym, uaktualnianym poście, powinna znaleźć się krótka statystyka według poniższego wzoru (prawie wszystkie wartości poda ci MG). Ten pierwszy post powinien być odtąd stale uaktualniany, ale wszelkie poczynione w nim zmiany trzeba zgłosić i dokładnie opisać w oddzielnym poście we wspomnianym temacie.

Quote:Ludność (os.): xxx
W tym rolnicy: xxx, szabrownicy: xxx, żołnierze: xxx, pozostali: xxx (zatrudnieni przy działalnościach: xxx)

Areał upraw (ha): xxx

Żywność (kg): xxx
Sprzęt (jedn.): xxx
Paliwo (l): xxx

Miesięczna racja żywnościowa (kg): xxx

Poziom cywilizacji w skali Strangelove: xxx
Wydajność upraw w %: (10-75)
Wydajność szabru w %: (10-75)
Miesięczna śmiertelność w %: (1-7)

Działalności gospodarcze:
...

Trwające inwestycje:

Ludność to po prostu liczba osób należących do naszej społeczności. Będzie się ona zmieniać - w zasadzie im lepiej się u nas żyje, tym większy będzie napływ populacji z najbliższej okolicy, a może i z dalszych rejonów kraju. Ustala to MG. Poza tym niestety ponosimy straty wynikające ze skażenia radioaktywnego - żniwo zbiera choroba popromienna, nowotwory, deformacje płodów itd. Są to straty mniej więcej stałe - patrz dalej.

Dzielić ludność między różne kategorie możemy swobodnie, jak i kiedy chcemy, chociaż w ramach pewnych zasad. Tych kategorii jest cztery:
  - rolnicy - obowiązkowo tylu, ilu potrzeba do opieki nad uprawami: jedna osoba na dwa hektary.
  - szabrownicy - wygrzebują z ruin różne dobra, co oznacza pewien miesięczny dochód w sprzęcie. Jest to grupa, która ponosi największe straty od schorzeń wynikających ze skażenia.
  - żołnierze - wiadomo, zbrojna pięść naszego przywódcy.
  - pozostali - wszyscy inni, od urzędników i handlowców po gospodynie domowe: musi być ich więcej, niż szabrowników i żołnierzy razem (wraz z odbudową cywilizacji ich liczba jeszcze wzrośnie, o czym dalej). W bardziej rozwiniętych społeczeństwach główne źródło dochodów z podatków. Należy też podać, ile osób z tej liczby jest zatrudnionych przy działalnościach gospodarczych (patrz dalej).

Areał upraw to liczba hektarów uprawianych przez naszą społeczność. Uprawa zbóż to główne źródło żywności, chociaż na terenach bardziej skażonych pewnie nie obejdzie się bez importu (który trzeba zorganizować). Zboża sieje się dwa razy w roku: w kwietniu i wrześniu, zaś plony zbierane są w sierpniu. Zasiewy konsultujemy z MG - więcej w rozdziale "Bilans miesięczny".

Żywność, sprzęt i paliwo to zasadnicze surowce, którymi musimy zarządzać, zwłaszcza, że przy mniej rozwiniętej cywilizacji nie ma mowy o powszechnym stosowaniu waluty. Żywność jest potrzebna, by móc wyżywić na co dzień mieszkańców (patrz dalej).
Sprzęt rozumiemy bardzo szeroko - są tu maszyny rolnicze i przemysłowe, meble, narzędzia, przedmioty codziennego użytku itd. itd. - po prostu wytwory rozwiniętej cywilizacji. I właśnie do stymulowania rozwoju (i handlu) sprzęt służy przede wszystkim. Przynajmniej na początku sprzęt czerpiemy głównie z szabru.
Do tego dochodzi paliwo jako najważniejsze, "podręczne" źródło energii. Ponieważ wydobycie i dystrybucja produktów ropopochodnych jest na początku gry poza zasięgiem, zamiast benzyny silniki napędza zwykle... spirytus wytwarzany kosztem części żywności.

Miesięczną rację żywnościową ustalamy dowolnie, oczywiście w granicach naszych możliwości. Trzeba tutaj uważać, żeby w połowie roku nie obudzić się z pustym magazynem (pamiętaj, że liczba gąb do wyżywienia będzie raczej rosnąć, jeżeli chcesz się rozwijać). Im więcej ludzie jedzą, tym wydajniej pracują, są szczęśliwsi i chętniej się u nas osiedlają. Zbyt mała racja może prowadzić do głodu, buntów i niekorzystnych migracji... Jedna osoba potrzebuje minimum 15 kg żywności miesięcznie (Leningrad oblężony przez Niemców), najlepiej co najmniej 35 kg. (Dzisiaj w krajach rozwiniętych zjada się po 75 kg, więc każdy może sobie sam wyobrazić różnicę - ale przynajmniej nie musimy w grze walczyć z otyłością).

Poziom cywilizacji określa poziom rozwoju, a właściwie regresu naszej społeczności - nie tylko technicznego. (Nazwa skali pochodzi od tytułu słynnego filmu Stanleya Kubricka "Jak przestałem się martwić i pokochałem bombę" Big Grin ) Trzeba pamiętać, że w tej skali im "niższy" poziom, tym wyżej jesteśmy rozwinięci. A im wyżej jesteśmy rozwinięci, tym więcej możemy i więcej ludzi do nas przybywa. Zbieranie sprzętu i paliwa na awans cywilizacyjny to główny cel długoterminowy każdej społeczności.

Wydajność upraw i szabru to wartości stałe, określane raz na zawsze przez MG. Wynikają z położenia naszych siedlisk. Jeżeli znajdujemy się blisko ruin jakiegoś wielkiego miasta, więcej możemy szabrować, ale też skażenie znacznie zmniejsza wydajność rolnictwa (w praktyce oznacza to konieczność importu żywności w zamian za sprzęt). Z kolei jeśli osiedliliśmy się na jakichś "ekologicznych" terenach, zboże będzie (w miarę) ładnie rosło, ale sprzęt trzeba będzie kupować. Podobnym wskaźnikiem jest miesięczna śmiertelność wynikająca głównie ze skażenia.

Działalności gospodarcze to szeroka kategoria, obejmująca przedsięwzięcia od hodowli bydła, przez prowadzenie szkół, po kombinaty metalurgiczne. Oczywiście możliwości zależą od rozwoju cywilizacji. Wszystko należy ustalić z MG. Przy każdej działalności należy podać: 1. liczbę ludzi, którzy przy niej pracują (bierzemy ich z kategorii "pozostali"), 2. ewentualne stałe wydatki, 3. ewentualne stałe dochody. Np.:
Hodowla krów: zatrudnionych 20 pracowników. Przychód 90 kg żywności co miesiąc, poza miesiącami od listopada do lutego włącznie. (to tylko przykład)
Wydatki i dochody związane z działalnościami należy uwzględniać przy każdym bilansie miesięcznym.

Trwające inwestycje to budowy i inne prace o celu gospodarczym lub cywilizacyjnym (np. drogi czy linie elektryczne). Także tutaj wszystko ustalamy z MG.

Bilans miesięczny
Należy go wykonać samemu przy każdej zmianie miesiąca. MG rzuca okiem, czasem coś przeliczy sam, by uniknąć ewentualnych błędów czy oszustw. Jeżeli nie masz czasu wykonać bilansu w terminie, poinformuj o tym MG, wyznaczając sobie inną datę. Zaniedbania w tej sprawie będą tępione ogniem i żelazem.
Polecam stronę calculator.pro, gdzie można wklejać podane niżej wzory i wygodnie podstawiać wartości. Po wciśnięciu zielonego guzika dostaniemy wszystko ładnie wyliczone. Uwaga - poza wynikiem należy podać sam wzór!
Quote:<MIESIĄC> <ROK>

Racja żywności na ten miesiąc (kg):
Żywność wydana za zeszły miesiąc (kg): RAC * LUD * DNI, gdzie RAC = racja, LUD = ludność, DNI = liczba dni w danym miesiącu (odjąć z magazynu)

Żywność przeznaczona na etanol w tym miesiącu (kg): (odjąć z magazynu)
Paliwo uzyskane w zeszłym miesiącu (l): ŻYW / 4, gdzie ŻYW = zużyta żywność w kg (dodać do magazynu)

Dochód w sprzęcie (jedn.): RAC * SZB * WYDSZ / 400, gdzie RAC = racja żywnościowa na osobę w zeszłym miesiącu (w kg), SZB = liczba szabrowników, WYD = wydajność szabru (bez %). (dodać do magazynu)

Straty wśród szabrowników (os.): SZB * 7 / 100, gdzie SZB = liczba szabrowników. (odjąć od ludności)
Straty wśród całej ludności (os.): LUD * ŚMR / 100, gdzie LUD = ludność w osobach (cała), a ŚMR = miesięczna śmiertelność (bez %). (odjąć od ludności)

Zasiewy: dotyczy kwietnia i września, w innych miesiącach zostawić puste
Koszt zasiewów w sprzęcie: jedna jednostka na pięć hektarów (odjąć z magazynu)
Koszt zasiewów w paliwie: jeden litr na jeden hektar (odjąć z magazynu)

Plon: 500 / CYW * WYDU * HEK, gdzie CYW = poziom cywilizacji w skali Strangelove, WYDU = wydajność upraw (bez %), a HEK = liczba uprawianych hektarów. (tylko w sierpniu, w innych miesiącach zostawić puste!) (dodać do magazynu)

Działalności:

Inwestycje:
(This post was last modified: 04-17-2012 10:46 by Szmer.)
03-11-2012 12:43
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #3
RE: Antemurale post-apo: materiały
Quote:
Polecam stronę calculator.pro, gdzie można wklejać podane niżej wzory i wygodnie podstawiać wartości. Po wciśnięciu zielonego guzika dostaniemy wszystko ładnie wyliczone.

Koszta transportu surowców w litrach paliwa
(dotyczy również zaopatrzenia wojsk - patrz odpowiedni temat)
Transport żywności: ODL * ŻYW / 150000
Sprzętu: ODL * 100 * SPRZ / 150000
Paliwa: ODL * 0.8 * PAL / 150000
gdzie ŻYW, SPRZ, PAL to surowce we właściwych jednostkach, zaś ODL = odległość w km. Ustalamy ją z MG. Przydatny kalkulator odległości można znaleźć tutaj.

Inwestycje
Koszt inwestycji każdorazowo uzgadniamy z MG - jednak nie w formie pytania "ile by to kosztowało???" (takie odzywki są po prostu ignorowane), ale propozycji kosztorysu do zaakceptowania. Należy w nim uwzględnić np.:
-pozyskanie i/lub przeszkolenie ludzi,
-koszt wzniesienia budynków lub przystosowania istniejących,
-zdobycie odpowiedniego sprzętu itd.
Trzeba się zastanowić, ile to wszystko może trwać i jakie mogą szacunkowe koszty eksploatacji. A także - ewentualne zyski.
W grze oczywiście nie ma sensu podejście hiperrealistyczne czy "profesjonalne". W szacunkach zawsze może pomóc wujek Google; pamiętajmy też, że nie musimy koniecznie wszystkiego "pakować" w trzy podstawowe surowce (patrz cennik przy skali cywilizacyjnej).

Koszt awansu cywilizacyjnego
Koszt w sprzęcie: 20 * L / P jednostek
Koszt w paliwie: 30 * L / P litrów
gdzie L = liczba ludności, P = oczekiwany poziom w skali Strangelove. Jeżeli istnieje waluta, można zapłacić równowartość realnej ceny surowca (ustalić z MG).
Każdy awans to jednorazowy wzrost ludności o 5%.

SKALA CYWILIZACYJNA STRANGELOVE
[w nawiasach kwadratowych dodatkowe koszty, które trzeba ponieść przy rozwoju]
30: ludzie mieszkają w szałasach.
29: mieszkania w barakach, hodowla zwierząt gospodarskich.
28: uruchomienie maszyn spalinowych, możliwe kontakty ze światem jakimś samochodem/motorem. [koszt w paliwie * 3]
27: oddzielne budynki administracyjne i gospodarcze. [(liczba ludności / 100) ton drewna albo cegieł]
26: elektryczność z generatorów, na razie do oświetlenia i łączności radiowej.
25: podstawowa opieka medyczna. Miesięczna śmiertelność spada o 1,5 punkta procentowego, jednak nie poniżej 1. Na szabrowników nie ma wpływu.
24: możliwe staje się uruchamianie niewielkich zakładów przemysłowych [(5 * liczba ludności) kg żywności]
23: rozwijają się lokalne usługi, np. sklepy.
22: rozwój komunikacji - regularne połączenia samochodowe.
21: odpowiednie przechowywanie żywności - odtąd plony są o 5% wyższe.
20: możliwe staje się utrzymanie większych instytucji (szkoły, urzędy). Państwo działa efektywniej: odtąd +10% zysków z szabru. [(liczba ludności / 100) ton węgla]
19: możliwe uruchamianie średnich zakładów przemysłowych. [(10 * liczba ludności) kg żywności]
18: polepszenie warunków mieszkaniowych. Możliwe powszechne zastosowanie pieniądza - sensu nabiera wprowadzenie podatków w umownej walucie.
17: możliwe uruchomienie kolei. [(liczba ludności / 500) ton żelaza]
16: utwardzanie kluczowych dróg, linie elektryczne i telefoniczne dla potrzeb administracji i przemysłu. [(liczba ludności / 200) ton asfaltu albo betonu]
15: istnieją już miasta z prawdziwego zdarzenia. Liczba żołnierzy i szabrowników nie może odtąd przekraczać łącznie 10% ogółu ludności.
14: możliwe poważne inwestycje budowlane, tu i ówdzie kanalizacja. [musi istnieć szkoła techniczna]
13: dostęp do energii elektrycznej w miastach. Nowoczesne górnictwo. [(liczba ludności / 500) ton miedzi lub aluminium]
12: możliwe uruchomienie dużych zakładów przemysłowych. [(20 * liczba ludności) kg żywności]
11: rozbudowana biurokracja i/lub duże firmy prywatne.
10: boom budowlany. [wszystkie koszta * 1,5]
9: rozwój szkolnictwa, nauki i kultury. [musi istnieć wyższa uczelnia]
8: stosunkowo zaawansowana technologia, zwłaszcza wojskowa, na dużą skalę: czołgi, samoloty. [(liczba ludności / 100) ton metali]
7: coraz bardziej samodzielna opinia publiczna, wyraźna elita nowobogackich.
6: komunikacja kolejowa i samochodowa na masową skalę. [koszt w paliwie * 4, (liczba ludności / 20) ton asfaltu albo betonu]
5: naprawdę powszechny dostęp do elektryczności. [(liczba ludności / 150) ton miedzi lub aluminium]
4: rozwój handlu zagranicznego, nasilenie migracji.
3: silna "middle-class".
2: możliwe wielkie projekty naukowo-technologiczne, np. nuklearne czy cybernetyczne. [co najmniej 3 wyższe uczelnie]
1: przemysłowe zastosowanie komputerów. [należy zdobyć i wdrożyć odpowiednie technologie]
(This post was last modified: 04-17-2012 18:09 by Szmer.)
03-17-2012 12:34
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #4
RE: Antemurale post-apo: materiały
Za chwilę dorobię ilustracje, żeby efekt był lepszy.
Quote:
Sytuacja w Polsce - luty 1963

Po wojnie jądrowej Polska rozpadła się. Nic nie wiadomo, czy i co zostało z ZSRR i Stanów Zjednoczonych. Wiadomo natomiast, że istnieją, przy olbrzymich trudnościach, neutralne Szwecja i Finlandia. W szczątkowej formie przetrwały NRD i komunistyczna Czechosłowacja. Jednak większość okolicznych terytoriów to gruzowiska, czekające na wytyczenie nowych granic.

Europa wygląda trochę, jakby powróciły wieki mroczne, chociaż na początku 1963 r. zasnuwające niebo chmury pyłu zdążyły już w większości opaść. Do najmniejszych problemów należy brak prądu w gniazdkach i porannych gazet. Nie funkcjonuje kolej ani administracja, fabryki stanęły, zmobilizowane wojsko w większej części się rozpadło. Setki tysięcy ludzi musiały opuścić swoje przedwojenne mieszkania, by błąkać się po prowincji w poszukiwaniu żywności. Całe miasta zostały zniszczone przez ataki atomowe. Przez wiele obszarów przewaliły się powodzie i fale tsunami. Przemoc, rabunki i najazdy są na porządku dziennym. Wszystko to razem daje obraz spełnionej apokalipsy. Nie brak zresztą takich, którzy wierzą, że to już, niedługo zaczną trąbić na dzień sądu.

[Image: gggpowodz.jpg]
Typowy obrazek z Dolnego Śląska

Ale odbudowa już się zaczyna. Potrzeba nowych ludzi, fachowców i przywódców. Wiele przedwojennych sław zniknęło na zawsze - do władzy i znaczenia dochodzą ci, o których wcześniej nikt nie słyszał. Nowi ludzie, wyniesieni przez największą wojnę w dziejach ludzkości. W decydujących godzinach oni mieli najwięcej szczęścia, sprytu i zimnej krwi. To oni organizują przeżyłych w społeczności różnego typu - małe i duże, osiadłe i wędrowne, agresywne i pokojowe. W historii trudno o czasy ciekawsze - i tragiczniejsze.

Walka z NRD o przetrwanie
Na wojnie chyba najbardziej ucierpiały Niemcy, gdzie broni atomowej używały bez przerwy i masowo walczące wojska. Co prawda były to głównie ładunki taktyczne, ale trudno znaleźć kawałek kraju, który by nie ucierpiał od eksplozji i klęsk żywiołowych. Napromieniowane i zniszczone obszary przestały nadawać się do (cywilizowanego) życia. Może więc nic dziwnego, że gdy tylko rząd Niemieckiej Republiki Demokratycznej i radzieckie władze wojskowe odzyskały kontrolę nad sytuacją, Niemcy zaczęli szukać przestrzeni życiowej na wschodzie. Tym razem "Drang nach Osten" nie jest sprawą imperialnej ekspansji, ale prawdziwej walki o przetrwanie.

[Image: gggrkka.jpg]
Żołnierze radzieccy sprzymierzeni z NRD we Fraustadt (polskiej Wschowie) - wraz z nimi pojawiły się tysiące cywilnych osadników

Już kilka dni po wielkich bombardowaniach Odrę i Nysę Łużycką zaczęły przekraczać pierwsze grupy uciekających Niemców i Sowietów. Wkrótce potem Polacy musieli już się zmagać z całymi hordami obdartych, głodnych uchodźców - oraz oddziałami Nationale Volksarmee i Armii Radzieckiej. Dawne wschodnie tereny Rzeszy mają stać się zalążkiem nowego państwa niemieckiego. Szybko okazało się, że schwytani Polacy mają być wykorzystani do niewolniczej pracy przy odbudowie rolnictwa i przemysłu. Pod koniec listopada 1962 r. przywódca NRD, Walter Ulbricht, przeniósł się wraz z rządem do Grünbergu, czyli Zielonej Góry.

Oczywiście Polacy zaczęli stawiać opór i organizować obronę. Mniej więcej w tym samym czasie zaczął działać gen. Edward Mickiewicz. Z tego, co wiadomo, przed wojną Mickiewicz był ledwie kapitanem, a w czasie inwazji na Danię doszedł do stopnia podpułkownika. Jako popularny dowódca zdołał zgromadzić wokół siebie ok. 35 tysięcy żołnierzy, głównie z Pomorza i Wielkopolski - tę siłę, nazwaną Armią Zachodnią, przeciwstawił Niemcom. Armia Mickiewicza ze sztabem w Nowym Tomyślu stawia opór naporowi Ulbrichta na odcinku między Wartą a Odrą.

[Image: gggmickiewicz.jpg]
Żołnierze Armii Zachodniej odpoczywają w Nowym Tomyślu. Do czołgów brakuje paliwa: spadła ich liczba i znaczenie na polu walki

W drugiej połowie grudnia 1962 r., również z powodu mrozów, NRD wstrzymała ofensywę. Skoncentrowano się na kolonizacji i eksploatacji dotąd podbitych ziem polskich.

Związek Polski
Sukcesy Armii Zachodniej sprawiły, że Polacy między Wisłą a Odrą zaczęli myśleć o zorganizowaniu się przeciwko najeźdźcom z zachodu. Jednakże szybko okazało się, że lokalne wspólnoty i niezależne miasta (ośrodki handlu wymiennego) nie są w stanie z dnia na dzień utworzyć jednego państwa. 8-9 stycznia 1963 r. na zjeździe w Pile przedstawiciele różnych społeczności zdecydowali o powołaniu Związku Polskiego. Na jego czele stanęła dziewięcioosobowa Rada Przedstawicieli, mająca decydować o wspólnych sprawach pod nieobecność wszystkich delegatów.

[Image: gggpila.jpg]
Piła, nieformalna stolica Związku Polskiego, ma także jeden z większych targów, gdzie wymienia się towary (pieniądz stał
się bezwartościowy). Większość "asortymentu" pochodzi z szabru

Związek Polski z założenia ma być zalążkiem nowego, niekomunistycznego państwa polskiego. Póki co musi się koncentrować się na zaopatrzeniu dla Armii Zachodniej i wspólnej obronie przed licznymi zagrożeniami. Są to przede wszystkim silne grupy dezerterów, bandytów i rabusiów. W kraju grasują resztki wojsk radzieckich, a nawet amerykańskich i duńskich, które wylądowały na Pomorzu pod koniec wojny. Zresztą mimo wysiłków Związku między jego członkami wybuchają wojenki o cenne zasoby, takie jak maszyny czy zapasy żywności.

Polska Rzeczpospolita Ludowa
A jednak PRL przetrwała. W grudniu 1962 r. z podwarszawskich stronów wyszła dawna wierchuszka, by odbudować socjalistyczną państwowość. Wśród władz zabrakło Władysława Gomułki - ogłoszono oficjalnie, że zginął podczas wojny w zamachu zorganizowanym przez CIA. I sekretarzem PZPR został jego najbliższy współpracownik, Zenon Kliszko. Tymczasową stolicą stały się Siedlce. Stanowisko PRL w sprawie Związku Polskiego nie jest dotąd do końca jasne.

[Image: gggwierchuszka.jpg]
Najważniejsze osoby w PRL, od lewej: Zenon Kliszko, I sekretarz PZPR; Józef Cyrankiewicz, premier; Mieczysław Moczar,
wojewoda ostrołęcki i komisarz wojskowy; gen. Wojciech Jaruzelski, dowódca Okręgu Pomorskiego

PRL jest dominującą siłą w północno-wschodniej Polsce. Są to w dużej części stosunkowo bezpieczne i cywilizowane tereny - w wielu miejscach funkcjonuje milicja, działa linia telefoniczna Siedlce-Ostrołęka. Ostrołęką i terenami na północ od Bugu faktycznie rządzi, z tytułem wojewody i komisarza wojskowego, Mieczysław Moczar. Moczar jest dosyć popularny, zwłaszcza w PZPR; gromadzi wokół siebie ludzi o poglądach łączących komunizm z wieloma elementami nacjonalizmu. Zwierzchnictwo władz PRL uznaje też tzw. Okręg Pomorski, kontrolowany przez część dawnego LWP pod dowództwem gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Pod swoją komendą ma podobną liczbę żołnierzy, co Mickiewicz. Wojska Jaruzelskiego blokują obecnie ekspansję NRD na północy.

Inne organizacje
Polskę, podobnie jak inne kraje, pokryło mnóstwo drobnych tworów, które można by nazwać "politycznymi", choć w tych czasach chodzi głównie o to, żeby się wyżywić i obronić. Nie zmienia to faktu, że wielu "wodzów" ma sympatie polityczne, czasem skrajne, np. anarchistyczne czy faszystowskie. Poza tworami przypominającymi państewka istnieją liczne bojówki i bandy. Często konflikty wybuchają między miejscowymi chłopami a uciekinierami z miast. Nie dość, że trzeba ich wyżywić, to często zachowują przedwojenne poczucie wyższości. Wiele miast opanowali szabrownicy. W spontanicznie powstałych ośrodkach wymiany handlowej dużą rolę odgrywają organizacje typu mafijnego.

[Image: gggkielce.jpg]
Mieszkańcy sprzątają Kielce, zniszczone przez naloty Luftwaffe i US Air Force

Niewątpliwie najważniejszą organizacją powstałą po III wojnie światowej jest Ordynariat Sprawy Bożej, założony przez byłego proboszcza ks. Jerzego Żytniaka. OSP prowadzi działalność charytatywną, jednocześnie rozszcząc sobie prawo do zwierzchnictwo nad Kościołem (przynajmniej polskim) po urwaniu się kontaktu z Watykanem. Żytniak posiada własne "kościelne" państewko na Podkarpaciu i rozgłośnię Radia Maryja. Pod przywództwem "księdza ordynariusza" Ordynariat uzyskał wpływy w Związku Polskim, zwłaszcza że ponoć cieszy się sympatią samego gen. Mickiewicza.
(This post was last modified: 03-24-2012 20:23 by Szmer.)
03-24-2012 18:47
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #5
RE: Antemurale post-apo: materiały
Wersja 0,2 mapy: http://imageshack.us/photo/my-images/809/mapa632.png/
03-31-2012 18:20
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #6
RE: Antemurale post-apo: materiały
Proklamacja wpisuje się oczywiście w anteczną tradycję aktów prawnych możliwych do interpretowania na 15 i pół sposobu Tongue
Quote:
Proklamacja Związku Polskiego
My, przedstawiciele polskiego ludu i społeczeństwa, niezależnie od politycznych zapatrywań, potępiamy szaleńczą żądzę mordu, która pokierowała tymi, którzy przynieśli ludzkości III wojnę światową, straszniejszą jeszcze od poprzednich. Ta sama zbrodnicza dążność kieruje teraz najeźdźcami niemieckimi i rosyjskimi, odwiecznymi wrogami narodu polskiego, w ich napaści na naszą niewinną a skrwawioną ziemię. Potępiamy także rządy komunistyczne w PRL, przyniesione na obcych bagnetach i ciemiężące Polskę od lat dwudziestu. Przeciwstawiamy im wszystkim odwieczne narodowe wartości wolności, sprawiedliwości i honoru, które z opieką Maryi Królowej Polski zaprowadzą nas do ostatecznego zwycięstwa.

Aby połączyć siły w obronie narodu i w solidarnej współpracy nad odbudową Niepodległej Rzeczypospolitej, powołujemy do życia Związek Polski.


Art. 1
Wszyscy członkowie Związku przystępują do niego dobrowolnie i przysięgają uroczyście uczestniczyć w nim nieodwołalnie. Prawo do akcesji mają wszystkie polskie organizacje terytorialne, które zgodzą się z treścią niniejszej Proklamacji i zobowiążą się jej przestrzegać.

Art. 2
Żaden członek Związku nie dopuści się agresji w żadnej formie w stosunku do innego członka Związku, lecz przeciwnie, będzie mu udzielał wszelkiego wsparcia w miarę swoich własnych możliwości.

Art. 3
Do najpilniejszych zadań Związku należy pokonanie najeźdźców z zachodu i solidarna obrona przed innymi zagrożeniami. Do zadań perspektywicznych - odbudowa Niepodległej Rzeczypospolitej.

Art. 4
Na te cele każdy członek odda co roku 1/5 swoich dochodów.

Art. 5
Piecza nad skarbem i bieżąca polityka Związku należy do Rady Przedstawicieli o nieparzystej liczbie członków, którą Zjazd Powszechny wyłania większością głosów. Rada Przedstawicieli obraduje permanentnie i decyduje większością głosów.

Art. 6
Rada Przedstawiciela sprawuje także zwierzchnictwo nad Wojskiem Polskim. Pierwszym Wodzem Naczelnym Wojska Polskiego mianuje się gen. Edwarda Mickiewicza.

Art. 7
Zjazd Powszechny zwoływany jest przez Radę Przedstawicieli co najmniej raz na pół roku. Na Zjazd Powszechny każdy członek Związku ma obowiązek przysłać jednego delegata. Decyzje są ważne, jeżeli opowie się za nimi większość spośród co najmniej 2/3 delegatów. Zjazd Powszechny ma prawo do decydowania o wszystkich sprawach Związku w nieograniczonym zakresie, o ile w swoich decyzjach nie narusza zasad konstytucyjnych Polski i Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Art. 8
Wspólne uchwały obowiązują członka Związku od chwili ich publicznego ogłoszenia na terytorium członka.

Art. 9
Wszyscy członkowie Związku nakażą odczytać u siebie publicznie pełny tekst niniejszej Proklamacji w ciągu 14 dni. W postaci drukowanej Proklamacja ma być dostępna jak najszerzej.
[zanotowano w protokole: niektórzy członkowie zastrzegli sobie prawo opuszczenia fragmentu preambuły o "Maryi Królowej Polski"]

Dano w Pile dnia 9 stycznia 1963 r., o godzinie 4:20 rano. Oryginał złożono w Pile u władz miasta, które przekażą go w depozyt do kościoła św. Rodziny.

Członkowie Związku Polskiego:
[48 podpisów]

Świadkowie:
[12 podpisów: notariusz, ważne figury pilskie, oficerowie-obserwatorzy z Armii Zachodniej, jakiś pisarz czy inna uświetniająca osoba]
(This post was last modified: 04-05-2012 10:21 by Szmer.)
04-05-2012 10:07
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #7
RE: Antemurale post-apo: materiały
Opisy państw i państewek - będzie poszerzane.
Quote:
[Image: herb_pila.jpg]
PIŁA
członek Związku Polskiego
ustrój: oligarchiczna republika miejska
przywódca: prezydent Leon Czortek
siedziba władz: Piła
poziom cywilizacji: 23

Piła, czyli dawne niemieckie Schneidemühl, stała się obecnie jednym z największych i najważniejszych miast w Polsce (ok. 30-40 tys. mieszkańców, z czego duża część to bezdomni uchodźcy). To tutaj zjeżdżają handlarze z większości Wielkopolski, a także z dalszych rejonów kraju.

Jak to bywa, za fasadą miejskiej demokracji kryją się już teraz rządy różnych gospodarczych, a nawet mafijnych grup interesu. Dużym problemem Piły jest przestępczość i chaos. Władze nie potrafią sobie z nimi poradzić. Bieda, tłok i zniszczenia wojenne (intensywne bombardowania NATO) sąsiadują z oddzielającymi się coraz wyraźniej enklawami poatomowego luksusu.

Chociaż nie zostało to zagwarantowane prawnie, faktycznie Piła jest stolicą Związku Polskiego - tutaj Związek został powołany do życia, tutaj obraduje na codzień Rada Przedstawicieli. Często mętne powiązania z polityką lokalną sprawiają, że już teraz pojawia się postulat przenosin w spokojniejsze miejsce. W mieście stacjonuje kompania Wojska Polskiego podlegająca Armii Zachodniej gen. Mickiewicza.
Quote:
[Image: flaga_polski_1927.gif]
POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA (PRL)
suwerenne państwo
ustrój: komunistyczny autorytaryzm
przywódcy: I sekretarz PZPR Zenon Kliszko
przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki
siedziba władz: Siedlce
poziom cywilizacji: 19

Komunistyczne władze prawdopodobnie spędziły wojnę w schronie niedaleko Warszawy. Kiedy gdzieś w grudniu 1962 r. zdecydowały się go opuścić, z przedwojennego państwa polskiego pozostały resztki. Jednakże natychmiast przystąpiono do odbudowy. Polaków zaskoczyła wieść, że I sekretarz partii, Władysław Gomułka - nie żyje, a jego miejsce zajął najbliższy współpracownik Zenon Kliszko. Oczywiście od razu pojawiły się plotki, że tuż po wybuchu konfliktu z Zachodem Sowieci zabrali Gomułkę do Moskwy.

W PRL w skarlałej, często groteskowej formie egzystują formy polityczne sprzed wojny. W Siedlcach urzęduje Rada Państwa, rząd Józefa Cyrankiewicza, NIK i wiele innych - często papierowych - instytucji, a nawet wciąż ten sam Sejm w zmniejszonym składzie ok. 80 posłów. Do tego dochodzi nomenklatura PZPR. Rozdęta, nieprzystająca do realiów biurokracja raczej utrudnia niż ułatwia Kliszce efektywne rządzenie. Dużą niezależność mają "baronowie" - Moczar na północ od Bugu i Jaruzelski na Pomorzu. Mają oni u siebie mniej biurokracji, ale też więcej typowego obecnie dla całej Polski bałaganu.

Pomimo licznych problemów PRL jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych, najmniej "zdziczałych" miejsc w kraju. Działa milicja, częściowo służba zdrowia i szkolnictwo. Tylko tu mają jeszcze niewielką wartość przedwojenne złotówki, chociaż w rzeczywistością najważniejszą "walutą" stały się kartki reglamentacyjne.
Quote:
[Image: flaga_maryjna.gif]
ORDYNARIAT SPRAWY BOŻEJ
członek Związku Polskiego
ustrój: teokracja
przywódca: ksiądz ordynariusz Jerzy Żytniak
siedziba władz: Rzeszów
poziom cywilizacji: 24

Podobno przed wojną ksiądz Żytniak był proboszczem w Pstrągowej na Podkarpaciu. Już w czasie wojny zaangażował się w zbiórki dobroczynne na rzecz ofiar; po upadku państwa wykorzystał swój autorytet do zaprowadzenia porządku na terenie parafii. Do końca 1962 r. wpływy Żytniaka na Podkarpaciu rosły, aż 4-5 stycznia 1963 r. jego oddziały pokojowo opanowały Rzeszów. W ten sposób ugruntowało się swoiste państwo kościelne. Wkrótce potem Ordynariat przystąpił do Związku Polskiego.

Wobec urwania się kontaktów z Watykanem Żytniak jako "ksiądz ordynariusz" rości sobie prawa do zwierzchnictwa nad Kościołem, przynajmniej polskim. Spotyka się to ze sprzeciwem tych hierarchów, którzy przeżyli wojnę (ale w ogóle mało sobie oni radzą z nowymi realiami). Za tymczasowego przywódcę Kościoła uznaje Żytniaka wiele parafii w kraju. Rzeszów m.in. kieruje akcjami charytatywnymi, nie stroniąc od angażowania się w politykę. Eksperymentuje się z polskim jako językiem liturgii (zamiast łaciny).

Administracja na terenie Ordynariatu opiera się na strukturze organizacyjnej Kościoła - proboszczowie są także świeckimi zarządcami parafii. Ludność w zasadzie (póki co) znosi to dość potulnie. W razie czego władze odwołują się do pomocy formacji policyjno-wojskowej, tzw. Straży Ordynariackiej. Za przestępstwa w rodzaju seksu przedmałżeńskiego czy niechodzenia na niedzielne msze grożą grzywny (faktycznie można ich uniknąć dzięki dyskrecji i łapówkarstwu), za otwartą opozycję polityczną czy światopoglądową - areszt lub przymusowa emigracja. Radio Maryja korzystające z dawnej infrastruktury Polskiego Radia Rzeszów jest pierwszą nową radiostacją uruchomioną po wojnie (pierwszą w ogóle był komunistyczny I program PR) - obejmuje zasięgiem Podkarpacie i część sąsiednich regionów.
Quote:Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) - totalitarna dyktatura wojskowa a'la Stalin. Przedwojenny I sekretarz partii Walter Ulbricht na mocy przepisów stanu wojennego oparł władzę głownie na wojsku i terrorze bezpieki Stasi. Ulbricht oficjalnie stanął na czele NRD jako naczelnik państwa (Staatchef). Ma to służyć bardziej efektywnej ekspansji w Polsce i Czechach oraz germanizacji i eksploatacji podbitych ziem. Rząd (obecnie w Grünbergu - Zielonej Górze) zależny jest w dużym stopniu od resztek armii radzieckiej. Głównodowodzącym wszystkich sił jest marszałek ZSRR Nikołaj Iwanowicz Kryłow.
Czechosłowacka Republika Socjalistyczna (CSRS) - komunistyczne władze Czechosłowacji w rzeczywistości kontrolują zaledwie część Czech i są niemal marionetką wojsk radzieckich. Jednak podobnie jak w Polsce, stanowią kuszącą alternatywę dla chaosu na terenach bezpaństwowych. Tam też powstają - na razie dość słabe - organizacje niekomunistyczne.
Państwo Litewskie - obecna sytuacja na Litwie jest wynikiem powstania antyradzieckiego wznieconego w listopadzie 1962 przez organizację "Żelaznych Wilków", nawiązującą w swej ideologii do nazizmu. Według niesprawdzonych plotek nazizm litewski powstał w głębokim podziemiu jeszcze przed wojną nie bez udziału CIA. Na czele państwa stoi vadonis (wódz) Benediktas Libkevič. Na razie Litwini muszą się godzić z przewagą kaliningradzkiej grupy sił radzieckich na południe od Niemna.
Kobryńszczyzna - dziwny twór, który miejscowy "komisarz ludowy" Wasyl Pawłowicz Ułganow przedstawia jako próbę utrzymania radzieckich porządków w części Białorusi i Ukrainy. Oficjalnie władze w Kobryniu oczekują na wyklarowanie się sytuacji w Rosji, aby podporządkować się nowemu moskiewskiemu kierownictwu. W rzeczywistości cały twór trzyma się raczej siłą bezwładu, a coraz więcej w nim do powiedzenia mają różne zbrojne bandy - nierzadko w milicyjnych czy wojskowych mundurach.
Wolna Republika Ukrainy - ukraińskie siły niepodległościowe zdołały przejąć część Ukrainy Zachodniej z rąk radzieckich, po czym o mało nie doszło od razu do wojny domowej. W końcu jednak pod koniec 1962 r. powstał Rząd Jedności Narodowej w Złoczowie. W jego skład weszli przedstawiciele dwóch głównych stronnictw: Narodowej Lewicy (nawiązującej do tradycji OUN) oraz Narodowej Demokracji. Z tego co wiadomo, bardziej na wschód wpływy ma radykalna lewica i rusofile.
(This post was last modified: 04-08-2012 18:30 by Szmer.)
04-07-2012 11:42
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #8
RE: Antemurale post-apo: materiały
Wrzucam już tutaj z rozmów, bo na razie mi się podoba i nie wywołuje dyskusji żadnych Tongue
Quote:Dostępne klasy postaci

Człowiek wojny - często były oficer, czy to wojska, czy innych służb, czy wręcz jeszcze podziemia z lat 40... Człowiek, który dzięki swoim zdolnościom dowódczym zdołał zorganizować pod sobą większą grupę ludzi z bronią. Może być oficerem, przywódcą wojskowego ugrupowania, lokalnej społeczności, nawet miejscowym dyktatorem. Jednak czysto "wojskowe" podejście do wszystkich spraw może mu nieraz szkodzić.
Fachowiec - urzędnik albo "spec" w jakiejś dziedzinie, ktoś, kto odnajdzie się w każdym reżimie. Góruje wiedzą i doświadczeniem nad rozmaitymi ludźmi świeżej kariery, choć będzie raczej szarą eminencją niż kimś z pierwszego szeregu.
Ideolog - przedwojenna szara mysz, która w tej epoce zmieniła się w awangardę nowego świata. Zgromadził wokół siebie gromadę wyznawców swojej wizji i może daleko zajść... o ile nie da się ponieść doktrynerstwu.
Organizator - zapewne przed wojną udzielał się społecznie - jako urzędnik, aparatczyk, nauczyciel. W trudnych czasach od razu zaczął się zajmować zarządzaniem kryzysowym - dzięki temu mógł zostać przywódcą lokalnej społeczności, a w każdym razie ważną figurą.
Przedsiębiorca - tego osobnika wojna atomowa nie zniechęciła do różnych zyskownych działalności. Może smykałka do interesów sprawiła, że aż zaczął kierować wysiłkami jakiejś społeczności - jako przywódca czy raczej jako przyboczny. Może rozkręca coś skromniejszego w jednym z miast i traktuje to jako trampolinę do polityki. Niewykluczone, że ma jakieś powiązania z ciemnymi interesami...
Zwykły człowiek - chłop, robotnik, inteligencja pracująca. Historia i przypadek wyniosły go ponad zwykłych śmiertelników: został lokalnym przywódcą lub politycznym przedstawicielem jakiejś społeczności. Dopiero wdraża się do nowych okoliczności i nie wiadomo do końca, "co z niego wyrośnie".
04-10-2012 11:45
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Szmer Offline
Duch Dziejów
*******

ja
że kto!? [-1,5]

Protegowany: I. Komarenko
Protegowany (2): Chan Razmemłaj
Poglądy: chemairisme
Przynależność:

Posts: 7,858
Post: #9
RE: Antemurale post-apo: materiały
Quote:Opinia Społeczna
Opinia Społeczna (OS) to chyba najważniejszy wskaźnik opisujący twoją postać. Składa się z dwóch części: opisowej i liczbowej. Opisowa odzwierciedla przede wszystkim emocje, co o tobie myślą ludzie. Liczbowa (podawana w nawiasie kwadratowym [#]) oznacza doświadczenie, kompetencje, wpływy. Wygląda to np. tak:
  swój chłop [6]
OS nazywa się potocznie fusem, ponieważ co jakiś czas (zwykle co tydzień) zmienia się ją wszystkim graczom w temacie "FUS-y (Fluktuacje Upinii Społecznej)" Tongue Zwykle na początku fus postaci wynosi 2. Co zestawienie modyfikuje się go wg schematu:
  -1 - jeżeli aktywności nie ma
  0 - jeżeli gracz trzyma niewielką aktywność
  +1 - jeżeli trzyma sensowną, większą aktywność
  +2 - jw. + ma wyraźne osiągnięcia

  * Poza tym MG może dodać/odjąć jeden lub rzadko dwa punkty za jakieś szczególne osiągnięcia/afery/wpadki.
  * Za objęcie ważnego stanowiska, np. ministerialnego, postać otrzymuje jednorazowo +1 punkt OS.
Część opisowa jest zależna od inwencji MG.

Od 3 punktów OS można sobie stworzyć pierwszego protegowanego (przy fusie 10 drugiego). Protegowany to młody, zdolny działacz, którego twoja główna postać wprowadza na polityczne salony i promuje na stanowiska. Kontrolujesz go dość swobodnie. Gdyby główna postać zginęła lub w inny sposób "wypadła z obiegu", możesz grać dalej protegowanym zachowując 2/3 zebranego fusa.
Quote:Postacie niezależne
Postacie niezależne (NPC) są kontrolowane przez MG, który zwykle bywa leniwy i złośliwy. Dlatego staraj się upychać swoją postać i jej protegowanych po wszystkich możliwych stanowiskach.

Na upartego możesz kontrolować wymyśloną postać niezależną, jednak będziesz za to płacił -1 punkt OS przy każdym zestawieniu (ewentualnie jeden punkt wpływu).
Quote:Punkty wpływu
Punkt wpływu można otrzymać za wykonanie zadania (questy). W tym celu załóż na którymś z dostępnych ci tajnych forów temat z zadaniami.

Zadanie możesz wymyślić sobie sam (do akceptacji MG) lub poprosić o jego wyznaczenie. Zawsze trzeba podać konkretny cel (np. zdobycie jakiegoś stołka, dokonanie czegoś) i termin (zwykle 0,5-2 miesięcy). Jeżeli wykonasz zadanie w terminie, dostaniesz za nie punkt wpływu. Może się przydać zwłaszcza przy jakimś rzucie kostką - patrz dalej.
Quote:Zdrajca czy bohater, czyli sprawa polska
Polityce na Ante oczywiście nieobce są cyniczne i samolubne zagrywki... jednak odbija się to na popularności. W specjalnym temacie jest prowadzona ewidencja stosunku postaci do "sprawy polskiej". W zasadzie jeżeli działalność twojej postaci świadczy o warcholstwie i zdradziectwie, prędzej czy później znajdziesz się na minusie. Zasługi dla Polski odwrotnie - mogą przynieść potencjalnie cenne plusy.

MG przydziela te punkty dosyć oszczędnie, po pół, po jednym, jeżeli postać naprawdę się "wykaże" pozytywnie lub negatywnie. Jak za chwilę zobaczymy, w pewnych sytuacjach -1 sprawy polskiej może podziałać jak dwa fusy w plecy.
Quote:Rzut kostką
Rzut kostką powinien wykonać MG, kiedy postać musi skorzystać ze swoich możliwości politycznych - kogoś przekonać, na kogoś wpłynąć, coś zorganizować. W takim wypadku MG rzuca kostką sześcienną i dodaje do wyniku połowę liczbowej OS.
Jeżeli otrzymana liczba jest co najmniej równa poziomowi trudności, akcję uznaje się za udaną.
Przykłady poziomów trudności:
  4 - bardzo prosta, rutynowa sprawa
  6 - niezbyt trudna sprawa, wystarczy się postarać
  8 - sukces nie jest pewny
  10 - dosyć śliska i trudna sprawa
  12 - bardzo trudna sprawa, nie ma co się nastawiać na sukces
  14 - ho-ho...

  * W zależności od wkładu pracy i uwagi gracza w sprawę MG może obniżyć poziom trudności o 1 lub 2 (wyjątkowo 3).
  * Gracz może przed rzutem zadeklarować, że wydaje na sprawę jeden lub dwa punkty wpływu. Każdy z nich obniży poziom trudności o jeden punkt.
  * MG może zadecydować, o ile jest to uzasadnione, że od poziomu trudności odejmie wskaźnik liczbowy sprawy polskiej postaci.
Kilka słów o praktyce. Przed rzutem MG powinien poinformować gracza o poziomie trudności i zapytać, czy chce wykorzystać punkty wpływu. Po otrzymaniu odpowiedzi wykonuje rzut i podaje jego wynik. Zgodnie z zasadą "Mistrz ma zawsze rację" odwołań nie ma. Teoretycznie MG ma prawo poprowadzenia biegu zdarzeń niezależnie od tego, co mu na kostce wypadnie, ale oczywiście nie powinien go nadużywać.
(This post was last modified: 04-16-2012 17:13 by Szmer.)
04-14-2012 15:34
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Post Reply 

User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)