Post Reply 
 
Thread Rating:
Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Nerkare Offline
Święty Cesarz
*****

Stanisław Gromowski
mało znany [2]

Protegowany: Symeon Magnus
Protegowany (2):
Poglądy: Fanatyczne
Przynależność: Wspólnota Pokoju i Miłości

Posts: 1,469
Post: #1
Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Quote:Dekret Nr 1 o systemie prawodawstwa

W związku z działaniami wojennymi obecne prawodawstwo opiera się na dekretach Naczelnika Państwa i zarządzeniach wykonawczych do nich będących doprecyzowaniem dekretu. Jeśli dekret nie reguluje jakiejś sprawy to obowiązuje dotychczasowy stan prawny do czasu wydania odpowiedniego dekretu.
Dekrety wchodzą w życie natychmiast i mają pierwszeństwo nad uchwalonymi wcześniej ustawami i zapisami Konstytucji.

Naczelnik Państwa prof. Antonowski

Quote:Dekret Nr 2 o sądach całodobowych i procedurach postępowania

W celu zaprowadzenia porządku ustala się, że obecne sądy pracują przez całą dobą, na trzy zmiany. Nowo powołani sędziowie w zarządzeniach wykonawczych do dekretu będą pracować po 8 godzin w ramach dyżurów sądowniczych.
Policja Państwowa po dokonaniu aresztowania osób podejrzanych o przestępstwa spisuje zeznania świadków oraz protokół, który niezwłocznie przekazuje do prokuratura dyżurnego. Prokuratura dyżuruje podobnie jak sądy 24 godziny. Prokuratorzy pracują po 8 godzin dziennie.
Prokurator niezwłocznie zapoznaje się z dokumentami sprawi, które przekazuje do sędziego dyżurnego jako wniesienie oskarżenia. W tym czasie podejrzany jest kierowany do sądowego aresztu i sędzia zarządza niezwłocznie po zapoznaniu się z aktami rozprawę. Podczas rozprawy oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia przed sądem. Nie przewiduje się udziału adwokatów, chyba że osobne przepisy uregulują tę kwestię.
Rozprawa trwa w miarę szybko, a wyrok jest ogłaszany zaraz po zakończeniu rozprawy.
Katalog wyroków będzie ogłoszony w zarządzeniu wykonawczym do powyższego dekretu.

Naczelnik Państwa prof. Antonowski
02-17-2012 12:17
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Nerkare Offline
Święty Cesarz
*****

Stanisław Gromowski
mało znany [2]

Protegowany: Symeon Magnus
Protegowany (2):
Poglądy: Fanatyczne
Przynależność: Wspólnota Pokoju i Miłości

Posts: 1,469
Post: #2
RE: Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Quote:Dekret Nr 3 o powołaniu Wielkiego Trybunału

Powołuje się Wielki Trybunał. Na czele Wielkiego Trybunału stoi profesor Józef Imierka, którego mianuję Wielkim Sędzią.
Wielki Trybunał sądzi zbrodniarzy kominternowskich i zaruczańskich oraz innych zbrodniarzy, którzy trafią przed ten sąd.
Wielki Trybunał skazuje winnych na karę śmierci przez ścięcie głowy toporem. Oskarżony może składać wyjaśnienia przed Wielkim Sędzią. Rozprawy przed Wielkim Trybunałem trwają szybko, nie ma tam adwokatów, a po ewentualnych wyjaśnieniach oskarżonego Wielki Sędzia ogłasza wyrok, który jest wykonywany niezwłocznie i publicznie, ale nie w godzinach nocnych.

Naczelnik Mieczysław Antonowski
(This post was last modified: 02-18-2012 19:49 by Nerkare.)
02-18-2012 19:49
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Nerkare Offline
Święty Cesarz
*****

Stanisław Gromowski
mało znany [2]

Protegowany: Symeon Magnus
Protegowany (2):
Poglądy: Fanatyczne
Przynależność: Wspólnota Pokoju i Miłości

Posts: 1,469
Post: #3
RE: Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Quote:Zarządzenie wykonawcze do dekretu Nr 2

Powołuje się na sędziów sądów powszechnych następujące osoby:

1. Lucjan Szałama
2. Edward Bianiewski
3. Zygmunt Kowalski
4. Wiktor Brzeźniak
5. Michał Krzeminiuk
6. Stefan Ambrożewski
7. Paweł Ziemniak
8. Mirosław Burkiewicz

Osoby te są odpowiedzialne za przeprowadzanie rozpraw jako sędziowie zgodnie z dekretem Nr 2.
Karę grzywny i aresztu zastępuje się karą publicznie wykonywanej chłosty.
Na katów powołuje się Pana Krzysztofa Kłosowicza ze Szwadronu Szerszenii, oraz Daniela Pokrzywskiego również ze Szwadronu Szerszenii.

Naczelnik Mieczysław Antonowski
02-18-2012 20:30
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Nerkare Offline
Święty Cesarz
*****

Stanisław Gromowski
mało znany [2]

Protegowany: Symeon Magnus
Protegowany (2):
Poglądy: Fanatyczne
Przynależność: Wspólnota Pokoju i Miłości

Posts: 1,469
Post: #4
RE: Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Quote:Dekret Nr 4 o powierzeniu funkcji państwowych

Powierza się następujące funkcje w administracji państwowej wymienionym niżej osobom:

1. Naczelnik ds. administracji państwowej - Igor Chorążewicz
2. Naczelnik ds. bezpieczeństwa wewnętrznego - Henryk Karwowicz
3. Naczelnik ds. gospodarki - Grzegorz Śmiechowski

Generał Zagórski pozostaje na stanowisku Szefa Sztabu Generalnego.
Za politykę społeczną odpowiadać będzie Naczelnik Państwa prof. Antonowski, który pokieruje także sprawami, co do których jeszcze nie wyznaczono naczelników.

Naczelnik Mieczysław Antonowski
02-19-2012 17:06
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Nerkare Offline
Święty Cesarz
*****

Stanisław Gromowski
mało znany [2]

Protegowany: Symeon Magnus
Protegowany (2):
Poglądy: Fanatyczne
Przynależność: Wspólnota Pokoju i Miłości

Posts: 1,469
Post: #5
RE: Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Quote:Dekret Nr 5 o odbudowie Warszawy i budowie Pałacu Słowian

Wszyscy więźniowie zostają skierowani do odbudowywania Warszawy. W zamian za oddaną i ciężką pracę mogą liczyć na złagodzenie wyroku. Do ciężkich prac nie skierowuje się jedynie morderców i gwałcicieli.

Nakazuje się budowę Pałacu Słowian, który ma wyglądać jak na poniższym projekcie zwieńczony pomnikiem Naczelnika Antonowskiego. Pałac ma być symbolem przyjaźni i potęgi wszystkich Słowian.
Za odbudowę Warszawy i budowę Pałacu Słowian odpowiadają Naczelnicy Karwowicz, Śmiechowski i Chorążewicz.

Pałac Słowian:
[Image: 03.jpg]


Naczelnik Mieczysław Antonowski
02-20-2012 18:44
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Nerkare Offline
Święty Cesarz
*****

Stanisław Gromowski
mało znany [2]

Protegowany: Symeon Magnus
Protegowany (2):
Poglądy: Fanatyczne
Przynależność: Wspólnota Pokoju i Miłości

Posts: 1,469
Post: #6
RE: Dekrety i zarządzenia Naczelnika Państwa
Quote:Dekret Nr 6 o czasie pracy i wsparciu socjalnym

Ustala się tygodniowy czas pracy na 40 godzin i 8 godzin pracy na dobę. Soboty i niedziele oraz święta są dniami wolnymi od pracy. Jeśli specyfika zawodu wymaga pracy w dni wolne wtedy za każdy taki dzień przysługuje w tygodniu dzień wolny od pracy, który pracownik sobie sam wyznacza, a pracodawca nie może odmówić.
Pracownik proponuje termin urlopu w wymiarze 21 dni w ciągu roku. Pracodawca udziela urlopu, a w razie szczególnych sytuacji proponuje jego przesunięcie jednak nie później niż o dwa tygodnie.
Pracownikom zarabiającym poniżej 150 złotych przysługuje miesięczny dodatek socjalny w wysokości 100 złotych wypłacany w urzędach gminnych.
Na każde trzecie i następnie dziecko słowiańskim rodzinom przysługuje zasiłek miesięczny w wysokości 50 złotych.
Osobom bezrobotnym przysługuje miesięczny zasiłek w wysokości 80 złotych wypłacany w urzędach gminnych przez najbliższe 12 miesięcy oraz dodatek do czynszu 20 złotych wypłacany przez cały okres pobierania zasiłku tylko dla tych, którzy mieszkają w wynajmowanych lokalach.

Naczelnik Mieczysław Antonowski
02-21-2012 20:28
Send this user an email Send this user a private message Find all posts by this user Give Reputation to this user Quote this message in a reply
Post Reply 

User(s) browsing this thread: